Kontakt

Bostadsproduktionens kundservice har öppet vardagar klockan 9.00-16.00.

Ägarbostäder

I frågor som rör ägarbostäder betjänas du av
Hanna Tulonen tel. 310 32317

 

Bostadsrättsbostäder

I frågor som rör bostadsrättsbostäder betjänas du av
Anneli Lehtonen tel. 310 32314
Kirsi Kukkonen tel. 310 32313

Du kan också skicka frågor och lämna synpunkter om bostadsrättsbostäder med vår elektroniska blankett.

Personalens e-postadresser har formen:rnamn.efternamn@hel.fi

 

Läge
Bostadsproduktionens byrå finns i Östra Böle på Konduktörsgränden 3, Helsingfors 52.

Konduktörsgränden ligger på fotgängarplanet. På markplanet är byggnadens adress Stinsgatan 10. Det är lätt att ta sig till oss både med kollektivtrafik och egen bil.