Boende

Inflyttningsdagen meddelas cirka tre månader innan objektet blir färdigt.
Garantiavgiften, 500 euro, förfaller två veckor före inflyttningen.
Bostadsbidrag kan beviljas för betalning av bruksvederlaget. Utöver bruksvederlaget tillkommer en bilplatsavgift och vattenavgift. I regel har nya objekt färdiginstallerade datakommunikationskablar, men kunden ska ingå ett eget serveravtal innan inflyttningen.
Boendetryggheten är samma som i en ägarbostad. Invånardemokratin gör det möjligt att påverka sådant som gäller husbolaget.
Bostadsrättsbostaden kan hyras ut i två år med Helsingin Asumisoikeus Oy:s tillstånd, om invånaren flyttar från huvudstadsregionen på grund av arbete eller studier.
Bostadsrättsavgiften justeras enligt byggkostnadsindex då kunden avstår från bostadsrätten. 
Bolaget är skyldigt att lösa in bostadsrätten inom tre månader efter uppsägningen.