Ansökan om bostadsrättsbostad

Förutsättningar för att få en bostadsrättsbostad

  • sökanden ska ha fyllt 18 år
  • sökanden får inte äga en bostad på orten som uppfyller boendebehovet
  • sökanden får inte ha en förmögenhet som gör det möjligt att skaffa en bostad som motsvarar boendebehovet.
  • Över 55 år gamla sökande samt sökande som byter från en bostadsrättsbostad till en annan omfattas inte av några förmögenhetsbegränsningar.

 

Invånaren betalar 15 procent av bostadens totala pris i bostadsrättsavgift. Bostadsrättsavgiften bestäms objektspecifikt.  Bostadsrättsavgiften justeras enligt byggkostnadsindex då kunden avstår från bostadsrätten.   En bostadsrättsbostad kan inte lösas in och bli en ägarbostad.

Ansökan om och köp av bostadsrätt
Ett ordningsnummer för bostadsrätt ansöks hos kommunen. Ordningsnumret är personligt. Ordningsnumret ska vara oanvänt, d.v.s. ett nummer med vilket sökanden inte tidigare har beviljats bostadsrätt för en annan bostad.
Sökanden anmäler sig som sökande till det valda objektet. Bostäder i nya objekt söks under ansökningstiden, som tillkännages av byggherren i den offentliga ansökningen. Om antalet ansökningar inte är tillräckligt under ansökningstiden kan ansökan fastställas som "fortlöpande ansökan", som avbryts vid behov utan separat meddelande.
Bostäder erbjuds dem som har ansökt inom ansökningstiden på grundval av ordningsnumret. Detta innebär att sökanden med det lägsta ordningsnumret är den första som erbjuds en bostad.
När kunden har meddelat att han eller hon tar emot den erbjudna bostaden, godkänner kommunen kunden som köpare av bostadsrätten.
Ett datum för undertecknande av bostadsrättsavtal fastställs. Bostadsrättsavgiften förfaller cirka två veckor efter att bostadsrättsavtalet har undertecknats. Bostadsrättsavtalet godkänns som lånegaranti hos banken.  Under byggtiden kan bostadsrättens innehavare oftast beställa vissa ändringar till tilläggspris, se anvisningen tilläggs- och ändringsarbeten 1.1.2012