Blanketter och låneräknare

Här kan du ladda ned blanketter som behövs för bostadsköp till din dator.
Blanketterna kan fyllas i elektroniskt och lämnas in per e-post. Du kan också ladda ned blanketterna till din dator i pdf-format och fylla i dem för hand. Anvisningar för inlämnande av blanketter som fyllts i för hand finns i anvisningarna för ifyllning och returnering som medföljer varje blankett.
Blanketter i pdf-format förutsätter att du har installerat programmet Adobe Acrobat Reader på din dator.

Blanketter:

Blankett för anmälning till kundregistret
(kan lämnas in elektroniskt)

Elektronisk ansökningsblankett för ordningsnummer till bostadsrättsbostad
(kan lämnas in elektroniskt)

Ansökningsblankett för ordningsnummer till bostadsrättsbostad
Inlämningsadress:
Helsingfors stads fastighetsverk
Bostadsavdelningen
PB 2201, 00099 HELSINGFORS STAD

Elektronisk ansökningsblankett för bostadsrätt
(kan lämnas in elektroniskt)

Ansökningsblankett för bostadsrättsbostad
Returadress:
Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå
PB 2000, 00099 HELSINGFORS STAD

Anmälan om överlåtelse av bostadsrätt under byggperioden
Returadress:
Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå
PB 2000, 00099 HELSINGFORS STAD

 

Läs mer:

Hitas-asunnon ostaminen

Hitas-asunnon myyminen

Hitas-asuminen

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeuden e-asiointi

 

Låneräknare:

Handelsbanken

Hypo

Helsingfors OP Bank