Värderingar

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

 

 

Main content

Bostadsproduktionens värden grundar sig på Helsingfors stads värden. De är: klientcentrering

 • ekologiskhet
 • rättvisa
 • resurshushållning
 • delaktighet och deltagande
 • företagaranda

Bostadsproduktionens mål är att bygga en hälsosam, trygg och trivsam boendemiljö för nuvarande och framtida helsingforsbor samt att förbättra de existerande bostadsförhållandena så att de motsvarar dagens behov.

Bostadsproduktionens​ miljöpolitik

Miljöpolitiken innefattar följande miljömål:

 • att minska skadliga miljöutsläpp
 • att minska energiförbrukningen i producerade och ombyggda fastigheter och använda energin så effektivt som möjligt, långlivade byggnader och hållbara konstruktioner
 • ändamålsenliga livslängder på byggnadsdelarna
 • att förbättra inomhusluftens kvalitet i byggnaderna
 • att öka återvinningen av byggavfall
 • att stöda en hållbar samhällsstruktur med hjälp av bostadsbyggande (omgivningens särdrag, trivsel, trafik, hållbarhet)
 • att minska vattenförbrukningen
 • att minska de skadliga miljöeffekterna av byråns verksamhet