Kvalitetsmål

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

 

 

Main content

Bostadsproduktionens huvudsakliga uppgift är att producera bostäder till rimligt pris inom Helsingfors stads område. Stadens egen bostadsproduktion har en central betydelse när man strävar efter att göra de nya områden till mångsidiga stadsdelar vad gäller invånarstrukturen.

Enligt Helsingfors stads riktlinjer låter bostadsproduktionens bygga:

  • bostäder med en storleksfördelning som motsvarar efterfrågan, dock så att tyngdpunkten för Hitas-ägarproduktionen och småhusproduktionen är familjebostäder.
  • nyproducerade höghus som erbjuder olika individuella boendelösningar
  • energieffektivt och med användning av fler förnybara energikällor

 

  • olika parkeringslösningar, där kostnaderna i större utsträckning än tidigare riktas till dem som använder parkeringsplatserna
  • i områden med kompletterande byggande för att stärka befolkningsgrunden i gamla områden och göra befolkningsstrukturen mångsidigare

Dessutom utvecklar bostadsproduktionen det existerande bostadsbeståndet som ägs av staden ur ett perspektiv som omfattar livscykelboende.