Byggherreverksamhet

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

 

 

Main content

En central målsättning för den som påbörjar ett byggprojekt är att säkerställa att objektet till alla delar uppfyller kraven på tryggt och hälsosamt boende när det färdigställs. I byggherreverksamheten ingår att säkerställa att kvaliteten överensstämmer med avtalet och att verifiera att de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa detta har vidtagits. För att förebygga grå ekonomi samarbetar bostadsproduktionen med organisationer inom branschen och med statsmakten. Bostadsproduktionen följer och främjar utvecklingen inom bostadsbyggande genom att delta i forsknings- och utvecklingsverksamheten inom branschen.

Bostadsproduktionen är en offentlig upphandlingsenhet som i regel konkurrensutsätter alla planerings- och entreprenadupphandlingar som har att göra med byggande. Som förfarande för planeringsupphandlingar tillämpas vanligen ett kvalitetsbedömningsförfarande eller planerings- och anbudsförfaranden. Under den senaste tiden har det också blivit vanligare att tillämpa ett entreprenadförfarande som inkluderar planering. Bostadsproduktionen tillämpar även ett konkurrensmässigt förhandlingsförfarande i komplicerade utvecklingsprojekt.

 

När det gäller nybyggande har den vanligaste entreprenadformen de senaste åren varit totalentreprenad.