Allmänt om bostadsproduktionen

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

 

 

Main content

Bostadsproduktionen har till uppgift att fungera som byggherre för stadens egen bostadsproduktion i enlighet med stadens målsättningar.

Bostadsproduktionen är underställd bostadsproduktionskommittén. Bostadsproduktionskommittén är ett kommunalt beslutsfattande organ, där förtroendevalda utövar beslutanderätt. Sisko Marjamaa är verkställande direktör för bostadsproduktionen.

Bostadsproduktionens personal uppgår till cirka 60 personer.