Helsingfors stads bostadsproduktionen

Överst

Längst upp till vänster

Längst upp till höger

Bostadsproduktionens

mål styrs av byråns ställning som en del av Helsingfors stads organisation.

Main content

Helsingfors stads bostadsproduktionen producerar högklassiga hyres-, ägar- och bostadsrättsbostäder. Bostadsproduktionen är en organisation inom Helsingfors stad som fungerar som byggherre för stadens egen bostadsproduktion enligt stadens målsättningar. Bostadsproduktionen låter bygga högklassiga bostäder med förmånliga livscykelkostnader enligt kundernas önskemål.

Bostadsproduktionen låter bygga och bygger om högklassiga hem med förmånliga livscykelkostnader i enlighet med genomförandeprogrammet för markanvändning och boende samt kundernas önskemål. 

 

De kvantitativa målen för bostadsproduktionen ställs upp i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). Stadsfullmäktige godkände det gällande BM-programmet 12.9.2012.

Hemstaden Helsingfors - Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Enligt BM-programmet är stadens egna produktionsmål följande:

Hyresbostäder med statligt stöd 750
Övriga hyresbostäder, bostadsrättsbostäder, delägarbostäder och Hitas-ägarbostäder 600
Fritt finansierade bostäder 150
Sammanlagt 1500 bostäder/år

 

Bostadsproduktionen av ägarbostäder består huvudsakligen av produktion av Hitas-bostäder. Bostäder med fri finansiering byggs bara för att säkerställa en balanserad bostadsstruktur i områdena och i samband med eventuella områden med blandade upplåtelseformer.