KAUPUNGIN OMAN ASUNTOTUOTANNON MÄÄRÄT KASVUSSA

ATT teki käynnistämispäätöksiä yli 1000 asunnosta

Kaupungin panostus asuntotuotannon kasvattamiseen tuotti tulosta. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) teki vuoden 2014 aikana rakentamispäätökset yhteensä 1130 kohtuuhintaisesta asunnosta. Ara-vuokra-asuntoja käynnistyspäätöksen saaneissa hankkeissa oli 506, asumisoikeusasuntoja 475 ja hitas-omistusasuntoja 149. Valtaosa tuotannosta sijoittui täydennysrakentamisalueille valmiiseen kaupunkiympäristöön.

ATT:n käynnistämispäätös tarkoittaa sitä, että hankkeen urakkakilpailu on onnistunut, asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt hankkeen hintatason ja urakkasopimus urakkakilpailun voittaneen tahon kanssa voidaan solmia. Varsinaisen rakentamisen alkuun käynnistämispäätöksestä kestää kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Mikäli urakkakilpailutus on toteutettu ns. SR- tai KVR-urakkana, jossa tarjoaja vastaa myös toteutussuunnitelmista, varsinaisen rakentamisen alkuun voi kulua pidempäänkin.

ATT:n valmistuneiden asuntojen määrä yli 1000 asunnon jo kahtena vuonna peräkkäin

Kaupungin omana tuotantona vuonna 2014 valmistui asuntoja yhteensä 1020. ARA-vuokra-asuntoja näistä oli 466 asuntoa, asumisoikeusasuntoja 201 ja hitas-omistusasuntoja 353. Valmistuneiden asuntojen määrä pysyi jo toisen kerran peräkkäin yli 1000 asunnon lukemissa. ATT:n valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien ja on nyt tasoittunut 1000 asunnon tietämille.

Lisätietoja:
ATT: Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, 09 310 32300

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannon lisäksi ATT vastaa kaupunkikonsernin omistamien asuntojen peruskorjaamisesta.