Köp av ägarbostad

Köp av Hitas-bostad
Nya Hitas-bostäder köps av objektets byggherre. Bostadsproduktionen är den största byggherren i Helsingforsområdet. Byggherren ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av nyproducerade bostäder.
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för nya Hitas-bostäder fastställs projektspecifikt av stadens fastighetsverk eller Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Bostädernas försäljningspriser kan avvika från det godkända genomsnittliga kvadratmeterpriset enligt bostädernas yta och våning.

Läs mer:
Bolag färdigställda före den 1.1.2011, s.k. gamla Hitas:
Hitas-anvisningar (pdf) (gäller bolag färdigställda fram till den 31.12.2010). Gäller inte vissa undantag: Asunto Oy Helsingin Isolokki, Asunto Oy Helsingin Nurmirölli
Bolag färdigställda efter 1.1.2011, s.k. nya Hitas:
Hitas-anvisningar (pdf) (gäller bolag färdigställda från och med 1.1.2011, s.k. nya Hitas)