Omistusasunnon ostaminen

Hitas-asunnon ostaminen
Uudet Hitas-asunnot ostetaan kohteen tuottajalta, joka voi olla joko urakoitsija tai rakennuttaja.  Asuntotuotanto toimii Hitas-kohteissaan rakennuttajana ja asunnon myyjänä.  Hitas-asunnon kauppa tehdään rakennusaikana ja kauppahinta erääntyy ostajan maksettavaksi maksuerissä rakentamisen edistymisen mukaan.  Mikäli kohteessa on valmistumisen jälkeen vapaita asuntoja, niitä koskeva kauppahinta erääntyy maksettavaksi yhdellä kerralla kauppasopimuksen mukaisesti. Asunnon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja yhtiölainaa koskevasta velkaosuudesta. Ostaja voi käyttää jo rakennusaikana tulevaa asuntoaan oman henkilökohtaisen asuntolainansa vakuutena.

Asuntotuotannolla on asuntokauppalain mukainen myyjän vastuu ostajaan nähden, vaikka kohteissa käytetään erillisiä urakoitsijoita.  Ostajaa suojaavat asuntokauppalain mukaiset vakuusjärjestelyt. Ostajalla on mahdollisuus teettää asuntoonsa rakennusaikana lisä- tai muutostöitä erillisen ohjeen mukaisesti.  Omistusoikeus asuntoon siirtyy, kun kohde on valmistunut ja sen hallinta siirretään ostajalle.  Kohteen valmistuttua pidetään asunto-osakeyhtiön hallinnonluovutuskokous n. 3-6 kk sisällä.  Siinä asukkaat valitsevat omat edustajansa taloyhtiön hallitukseen. Uusien Hitas-asuntojen keskimääräisen neliöhinnan vahvistaa Helsingin kaupunkiympäristön Asuntopalvelut. Asuntokohtaiset neliöhinnat poikkeavat vahvistetusta keskimääräisestä neliöhinnasta asuntojen pinta-alan, sijaintikerroksen ja muiden laadullisten seikkojen mukaan.

Lue lisää:
Ennen 1.1.2011 valmistuneet yhtiöt ns. vanha Hitas:
Hitas-asunnon jälleenmyyntiohjeet (pdf) (koskevat 31.12.2010 mennessä valmistuvia yhtiöitä). Eräitä poikkeuksia lukuunottamatta: Asunto Oy Helsingin Isolokki, Asunto Oy Helsingin Nurmirölli
1.1.2011 jälkeen valmistuneet yhtiöt ns. uusi Hitas:
Hitas-asunnon jälleenmyyntiohjeet (pdf) (koskevat 1.1.2011 alkaen valmistuvia yhtiöitä ns. uusi Hitas)