Rakennuttaminen

Ylhäällä

Vasemmalla ylhäällä

Oikealla ylhäällä

 

 

Main content

Rakennushankkeeseen ryhtyvän keskeisenä tehtävänä on varmistua siitä, että kohde vastaa valmistuessaan kaikilta osiltaan turvallisen ja terveellisen asumisen vaatimuksia. Rakennuttamiseen kuuluu sopimuksen mukaisen laadun varmistaminen ja tehtyjen varmistustoimenpiteiden todentaminen. Harmaan talouden ehkäisemisessä asuntotuotanto tekee yhteistyötä alan järjestöjen ja valtiovallan kanssa. Asuntotuotanto seuraa ja edistää asuntorakentamisen kehitystä olemalla mukana alansa tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Asuntotuotanto on julkinen hankintayksikkö ja se kilpailuttaa pääsääntöisesti kaikki rakennuttamiseen liittyvät suunnittelu- ja urakointihankinnat. Suunnitteluhankintamenettelyinä käytetään yleisimmin laatuarviointimenettelyä tai suunnittelu- ja tarjouskilpailuja. Viime aikoina myös suunnittelua sisältävien SR-urakkakilpailujen käyttö on yleistynyt. Asuntotuotanto käyttää monimutkaisissa kehityshankkeissa myös kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Uudisrakentamisessa yleisimpänä urakkamuotona on viime vuosina ollut kokonaisurakka.