Laatutavoitteet

Ylhäällä

Vasemmalla ylhäällä

Oikealla ylhäällä

 

 

Main content

Asuntotuotannon päätehtävä on tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja Helsingin kaupungin alueelle. Kaupungin omalla asuntotuotannolla on keskeinen merkitys, kun uusista alueista pyritään tekemään asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia.

Helsingin kaupungin linjausten mukaisesti asuntotuotanto rakennuttaa:

  • kysyntää vastaavaa asuntojen kokojakaumaa, kuitenkin niin, että Hitas-omistustuotannossa ja pientalotuotannossa painopiste on perheasunnoissa
  • uudistuotantoon erilaisia yksilöllisiä asumisratkaisuja tarjoavia kerrostaloja
  • energiatehokkaasti ja lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä

 

  • erilaisia pysäköintiratkaisuja, joissa kustannukset kohdentuisivat aiempaa enemmän autopaikkojen käyttäjille
  • täydennysrakennusalueille vanhojen alueiden väestöpohjan vahvistamiseksi ja väestörakenteen monipuolistamiseksi

Lisäksi asuntotuotanto kehittää kaupungin omistamaa olemassa olevaa asuntokantaa elinkaariasumisen näkökulmasta.