Historia

Ylhäällä

Vasemmalla ylhäällä

Oikealla ylhäällä

 

 

Main content

Helsingin kaupunginhallitus päätti marraskuussa 1948 asuntotuotantokomitean perustamisesta. Asuntotuotantokomitea - sittemmin asuntotuotantotoimikunta - perustettiin helpottamaan sodan jälkeistä asuntopulaa. Komitean tehtäväksi oli annettu ehdotuksen laatiminen vuoden 1949 budjetin asuntotuotantomäärärahan käytöstä. Komitea päätyi esittämään, että varattu raha käytettäisiin kokonaisuudessaan kerrostalojen rakennuttamiseen ja varattaisiin kaupungin omaa tai sen perustamien yhtiöiden rakennustoimintaa varten. Näin myös tehtiin.

Komitean ja sen toimiston tehtävänmääritykset täsmentyivät vähitellen. 1950-luvun lopulla komitean tehtäviksi luettiin kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden suunnittelu ja rakentamisen hoitaminen sille myönnettyjen määrärahojen ja suunnitelmien puitteissa sekä asuntoyhtiöiden perustaminen ja urakkasopimusten laatiminen ja allekirjoittaminen. 

Asuntotuotantotoimikunnan ja -toimiston tehtävää vakiinnutti 1960-luvun lopulla alkanut kaupungin asunto-ohjelmien laadinta. Alun perin oli lailla säädetty, että yli 10 000 asukkaan kaupunkien ja kuntien on laadittava vuosittain asunto-ohjelma aina seuraavaa viittä vuotta ajatellen. Ohjelma määrättiin valtuuston käsiteltäväksi. Nyttemmin varsinaisten asunto-ohjelmien teko on muutettu kunnille vapaaehtoiseksi, mutta Helsingissä asumisen ja maankäytön toteutusohjelma on säilynyt tärkeänä asiakirjana. Sen laatimiseen osallistuvat lukuisat hallintokunnat ja sen käsittely on kaupunginvaltuustossa poliittisesti keskeinen ja tärkeä.

Kaupungin eri alueiden tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi asuntotuotantotoimiston tehtäväkenttä on laajennettu käsittämään kaikkia hallintamuotoja. Kaupungin omaa omistusasuntotuotantoa käytetään mm. uusien asuinalueiden aloitusvaiheessa. Näin luodaan paremmat edellytykset myös muiden tuottajien vastaavalle tuotannolle alueella. 

1970-luvulla asuntotuotantotoimikunnan tehtäväkenttä laajentui käsittämään myös kaupungin omistaman asuntokannan peruskorjauksen. Yli 60-vuotisen historiansa aikana asuntotuotanto on rakennuttanut pääkaupunkiin yli 65 000 asuntoa ja peruskorjauttanut lähes 40 000 asuntoa.