Arvot

Ylhäällä

Vasemmalla ylhäällä

Oikealla ylhäällä

 

 

Main content

Asuntotuotannon arvot perustuvat Helsingin kaupungin arvoihin. Ne ovat: 

 • asiakaslähtöisyys
 • ekologisuus
 • oikeudenmukaisuus
 • taloudellisuus
 • osallisuus ja osallistuminen
 • yrittäjämielisyys

Asuntotuotannon päämääränä on rakentaa terveellistä, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä nykyisille ja tuleville helsinkiläisille, sekä parantaa olemassa olevia asunto-oloja nykytarpeita vastaaviksi.

Asuntotuotannon ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikka sisältää seuraavat ympäristöpäämäärät:

 • haitallisten ympäristöpäästöjen vähentäminen
 • tuotettavien ja kunnostettavien kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen ja mahdollisimman tehokas käyttö, pitkäikäiset rakennukset ja kestävät rakenteet
 • rakennusosien tarkoituksenmukaiset käyttöiät
 • rakennusten sisäilmaston laadun parantaminen
 • rakennusjätteiden kierrätyksen lisääminen
 • kestävän yhdyskuntarakenteen tukeminen asuntorakentamisen keinoin (ympäristön ominaispiirteet, viihtyisyys, liikenne, kestävyys)
 • veden kulutuksen vähentäminen
 • toimiston toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen