Asuminen

Muuttopäivä ilmoitetaan noin kolme kuukautta ennen kohteen valmistumista.
Vakuusmaksu, 500 euroa, erääntyy kaksi viikkoa ennen muuttoa.
Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea. Käyttövastikkeen lisäksi asukas maksaa vesimaksun ja mahdollisen autopaikkamaksun. Yleensä tietoliikennekaapelointi on uusissa kohteissa valmiina, mutta asiakkaan tulee tehdä oma palvelinsopimus ennen muuttoa.
Asumisturva on samanlainen kuin omistusasunnoissa. Asukasdemokratia antaa mahdollisuuden vaikuttaa taloyhtiön asioihin.
Asumisoikeusasunnon voi vuokrata kahdeksi vuodeksi Helsingin Asumisoikeus Oy:n luvalla, jos muuttaa työn tai opiskelun vuoksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Asunnosta luovuttaessa  asumisoikeusmaksu tarkistetaan rakennuskustannusindeksillä. 
Yhtiö on velvollinen lunastamaan asumisoikeuden kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta.