Asumisoikeusasunnon hankkiminen

Asumisoikeusasunnon saamisen edellytykset

  • hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt
  • hakija ei saa omistaa paikkakunnalla asumistarpeen tyydyttävää asuntoa
  • hakijalla ei saa olla varallisuutta siinä määrin, että hän kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon. 
  • Yli 55-vuotiailla hakijoilla sekä asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalla hakijalla ei ole varallisuusrajoitteita.

Asukas maksaa asunnosta asumisoikeusmaksuna 15 prosenttia asunnon kokonaishinnasta. Asumisoikeusmaksu määräytyy kohdekohtaisesti.  Asumisoikeusmaksu tarkistetaan rakennuskustannusindeksillä luovuttaessa asumisoikeudesta.   Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omistusasunnoksi.

Asumisoikeuden hankkiminen ja ostaminen

Kunnalta haetaan asumisoikeusjärjestysnumero. Järjestysnumero on henkilökohtainen. Järjestysnumeron tulee olla käyttämätön, eli sellainen, jolla hakija ei aiemmin ole saanut asumisoikeutta toiseen asuntoon.
Ilmoittaudutaan valittuun kohteeseen hakijaksi. Uudiskohteissa asuntoja haetaan hakuaikana, jonka rakennuttaja ilmoittaa julkisessa haussa. Mikäli hakemuksia ei hakuaikana saada riittävästi, haku voidaan ilmoittaa ”jatkuvana hakuna”, joka katkaistaan tarvittaessa ilman erillistä ilmoitusta.
Asuntoja tarjotaan hakuaikana hakeneille järjestysnumeron perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että pienimmän järjestysnumeron omaavalle hakijalle asuntoa tarjotaan ensin. 
Kun asiakas on ilmoittanut ottavansa tarjotun asunnon vastaan, kunta hyväksyy asumisoikeuden ostajaksi.
Sovitaan asumisoikeussopimuksen allekirjoituspäivä. Asumisoikeusmaksu erääntyy noin kahden viikon kuluttua asumisoikeussopimuksen allekirjoittamisesta. Asumisoikeussopimus käy lainan vakuudeksi pankkiin.  Rakennusaikana asumisoikeuden haltija voi yleensä tilata joitakin lisähintaisia muutostöitä,  kts. ohje   lisä-ja muutotyöohje  1.1.2022.

Asumisoikeuden haltija voi luovuttaa asumisoikeuden edelleen puolisolleen, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen tai sellaiselle perheenjäsenelle, joka luovutushetkellä asuu vakinaisesti huoneistossa. Luovutuksen edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltija on asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta.