Sisko Marjamaa on vuoden 2011 asuntovaikuttaja

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ATT:n toimitusjohtaja Sisko Marjamaa on valittu vuoden 2011 asuntovaikuttajaksi. Hänen johdollaan ATT:stä on tullut edelläkävijä koko maan asuntotuotannossa. Se toteuttaa laadukasta asuntorakentamista järkevin kustannuksin.

ATT vastaa Helsingin kaupungin omasta asuntotuotannosta. Siitä noin puolet on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi ATT tuottaa erityisryhmien vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja sekä lähinnä Hitas -omistusasuntoja. Parhaillaan on käynnissä lähes 2 000 uuden asunnon rakentaminen ja yli 800 asunnon peruskorjaus.

Marjamaan johdolla ATT on panostanut asuntorakentamisen käyttäjälähtöiseen kehitystoimintaan, jonka tulokset on viety rohkeasti, mutta samalla varmasti käytäntöön. ATT:llä on vahva kokemus niin modernien ja moni-ilmeisten betonikerrostalojen rakennuttamisesta kuin puukerrostalojen sekä vaativien peruskorjausten ja täydennysrakennuskohteiden toteuttamisesta. Nykytuotanto on valtaosin A-energialuokan taloja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman hallintaan.

Tuoreimpia esimerkkejä ATT:n innovatiivisesta toiminnasta ovat tänä vuonna Vallilaan valmistuva CITY-talo ja Kalasatamaan rakennettava STUDIO-talo. Niiden erityispiirteisiin kuuluvat esimerkiksi autottomuus, yhteisöllisyys kerroskohtaisine yhteistiloineen sekä joustavat tilaratkaisut. ATT kerää systemaattisesti asukaspalautetta toimintansa ja tuotteidensa kehittämisen lähtökohdaksi. Se tekee myös tiivistä yhteistyötä monien tutkimuslaitosten kanssa.

Sisko Marjamaa on johtanut ATT:tä vuodesta 1996 lähtien. Sitä ennen hän toimi pitkään valtion asuntorahastossa ARA:ssa ja sen edeltäjässä asuntohallituksessa. Sisko Marjamaa on aktiivisesti vaikuttanut myös alan järjestökentässä, esimerkiksi Asuin-, toimitila- ja rakennuttajaliitossa RAKLI:ssa, Rakentamisen Laatu RALA:ssa ja Suomen Kiinteistöliitossa.

Vuoden 2011 asuntovaikuttajan valinnan teki raati, joka koostui aiemmin valituiksi tulleista asuntovaikuttajista. Raatiin kuuluivat Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä, Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko ja Mestariasuntojen toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi. Valinta julkistettiin Helsingissä 26.1.2012 pidetyssä Asuntomarkkinat 2012 -seminaarissa.

 

LISÄTIETOJA:

Sisko Marjamaa, puh. 0500 425 051, sisko.marjamaa@att.hel.fi

Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus, gsm 0400 424314, juha.salmi@asuntotietokeskus.fi