Pukinmäkeen puurakenteinen kerrostalokortteli

SRV toteuttaa ATT:lle monipuoliset asuinkerrostalot puisista tilaelementeistä
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT järjesti uudenlaisen, innovatiivisen Suunnittele- ja Rakenna -kilpailun Pukinmäkeen Eskolantielle rakennettavista 5–7-kerroksisista puukerrostaloista. Kilpailun voitti SRV yhteistyössä Stora Enson kanssa. SRV:n ehdotuksessa 89 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa sisältävät neljä puukerrostaloa on suunniteltu rakennettaviksi Stora Enson toimittamista CLT-tilaelementeistä. Voittaneen kilpailuehdotuksen suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy.

Kilpailun tuloksia arvioitiin yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. ATT:n projektinjohtaja Teppo Isokangas kiittelee suunnitelmaa kaupunkikuvallisesti onnistuneeksi ratkaisuksi, jossa on toiminnallista vaivattomuutta. Ehdotus osoittautui myös kilpailun edullisimmaksi.

SRV:n tuotantojohtaja Antti Raunemaan mukaan tilaelementeistä rakennettu kerrostalo on arkkitehtonisestikin mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tuo kaupunkiin uutta arkkitehtuuria, uusia materiaaleja ja uudenlaisia rakentamisen ratkaisuja. Raunemaa kuvaa tilaelementtejä ikään kuin legopalikoiksi, jotka kootaan kerrostaloiksi nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

ATT asetti rakentamiselle korkeat kosteudenhallintatavoitteet. Kohde tulee olemaan Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ja ATT:n yhteinen pilottihanke, jossa laaditaan ja testataan uusia ohjeistuksia rakentamisen sää- ja olosuhdesuojaukselle sekä rakenteiden kosteudenhallinnalle työmaatoteutuksen aikana.

Asuntojen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2014.

Lue lisää lehdistötiedotteesta

Lisätiedot: projektinjohtaja Teppo Isokangas, p. 040 336 2257

Kuva: Eskolantien puukerrostalojen kilpailuehdotus, Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy