Muistutus asumisoikeusasunnon hakijalle: tarkista järjestysnumerosi Helsingin kaupungin asuntopalveluilta

Mikäli haet asumisoikeusasuntoa, tarvitset kunnan myöntämän, käyttämättömän ja henkilökohtaisen asumisoikeusjärjestysnumeron. Emme voi käsitellä hakemuksia, joissa ei ole käyttämätöntä järjestysnumeroa.

Järjestysnumeron saatuasi voit jättää asuntohakemuksen toivomaasi asumisoikeusasuntoon. Voit hakea korkeintaan viittä eri huoneistoa yhdestä aso-kohteesta.

Tarkista järjestysnumerosi tai hae uusi numeroa Helsingin kaupungin asuntopalveluilta. Voit tarkistaa tai hakea numeron joko e-asiointipalvelussa, verkkolomakkeella tai tulostettavalla järjestysnumerohakemuksella ao. osoitteessa:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/asumisoike...

Puhelinpalvelu asumisoikeusasunnon hakijalle   
Kaupunkiympäristö, asuntopalvelut 
Puh. 09 310 13032 (ma–pe klo 9–11)