Luotettava Laatutyömaa –konsepti harmaan talouden torjuntaan

ATT on mukana edistämässä rakennusalan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tervettä kilpailua.
Rakennusalan eri osapuolet käynnistivät keväällä 2012 Luotettava Laatutyömaa -hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä työkaluja ja hyviä käytänteitä harmaan talouden torjuntaan, vastuulliseen toimintaan ja laadun hallintaan. Hankkeessa saman pöydän ääressä ovat tilaajat, rakennuttajat, toteuttajat, työntekijät ja viranomaiset.  ATT toimii hankkeen ensimmäisen pilottikohteen Heka Jätkäsaari Kap Horninkatu 3:n rakennuttajana.

Rakennuttamisjohtaja Risto Mykkäsen mukaan Luotettava Laatutyömaa -hankkeen lähtökohtana on ollut pienentää juhlapuheiden ja käytännön välistä kuilua: "Meille on tärkeää, että työmaalla toimitaan vastuullisesti eli mm. huolehditaan työturvallisuudesta, noudatetaan työehtoja ja maksetaan työstä asianmukaista palkkaa". Laadukkaasti toimiminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Hallitulla prosessilla on mahdollisuus päästä hyvään lopputulokseen. Tarkoitus on, että ajan myötä laatulupauksista muodostuu alan standardi.