Jätkäsaaren Wood Cityyn Suomen korkeimmat puukerrostalot

Tilaelementti-tekniikalla toteutettavat asuinkerrostalot ovat SRV:n ja Stora Enson yhteishanke.
ATT rakennuttaa Jätkäsaareen kahdeksankerroksisia asuintaloja, joihin valmistuu yhteensä 98 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa.

Kohteen urakoitsijat valittiin ATT:n järjestämässä Suunnittele ja Rakenna -laatukilpailussa. SR-kilpailun tavoitteena oli valita rakennuskohteelle urakoitsija, joka suunnittelee ja rakentaa arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoisen kohteen. Kerrostalot on suunnitellut arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Puuratkaisuihin perustuva kerrostalo on hinnaltaan ja toteutusajaltaan kilpailukykyinen. SRV toteuttaa kerrostalot Stora Enson massiivipuisella tilaelementtitekniikalla. Tilaelementit varustellaan valmiiksi talotekniikkaa ja sisäverhoilua myöten tehtaalla kuivissa sisätiloissa ja nostetaan paikoilleen työmaalla.

”Puurakentaminen on nousemassa perinteisen betonielementtirakentamisen rinnalle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös kerrostalorakentamisessa. Rakennuttajan kannalta on tärkeää, että markkinoilla on tarjolla erilaisia tuotanto- ja materiaalivaihtoehtoja. Ekologisena vaihtoehtona puurakentaminen vastaa myös ympäristömuutoksen asettamiin haasteisiin”, toteaa ATT:n vs. toimitusjohtaja Markku Nyyssölä. Rakentaminen alkaa asemakaavan vahvistamisen jälkeen keväällä 2014. Asuintalojen on määrä valmistua vuonna 2015.

Lue lisää lehdistötiedotteesta »

Lisätiedot: vs. toimitusjohtaja Markku Nyyssölä, p. 0500 425 039
Kuva: Wood Cityn puukerrostalot, Anttinen Oiva Arkkitehdit