ATT:n kohteelle Betonirakennepalkinto 2014

ATT:n rakennuttama vuokrakohde Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 sai vuoden 2014 Betonirakennepalkinnon. Kohde palkittiin taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Pitsimäinen ja raikas asuinkerrostalo torneineen on Jätkäsaaren maisemassa näyttävä maamerkki, joka yhdistää näkymäakselin Helsingin keskustaan asti. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus.

Helsingin Jätkäsaareen toteutetussa kohde on esimerkki ATT:n kunnianhimoisesta asuntorakennuttamisesta. Kohteen suunnitelmat ovat vuonna 2009 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun tuloksena syntyneestä arkkitehtonisesta visiosta on kokonaisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista asuntoarkkitehtuuria ja aikaansaatu 104 kohtuuhintaista, mutta ilmeikästä asuntoa. Rakennuttajan määrätietoisuudella, suunnittelijoiden ja rakentajien ammattitaidolla on sovellettu uusia betonijulkisivuratkaisuja ja luotu uudenlaista omaleimaista asuntoarkkitehtuuria. Tässä kohteessa on taitavalla betonin käytöllä aikaan saatu kestävää ja laadukasta rakentamista sekä ympäristönsä kaupunkikuvaa nostattava kohde. Tulos on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta.

Kohtuuhintaisessa vuokratalokohteessa on 104 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 66,5 m2 ja asuntoalaa lähes 7000 m2. Kohteen asuntojen investointikustannukset olivat 3775 €/asm2, ja vuokra-asuntojen keskineliövuokra on 14,13 €/asm2/kk.

Palkinnon perusteluissa todetaan seuraavasti: 

Betonin mahdollisuudet materiaalina näkyvät erityisesti kohteen julkisivuissa. Kymmenkerroksisen torniosan ja asuntojen huoneiston levyinen parvekeseinä on valmistettu pitsimäisesti kuitubetonista. Pitsielementit sijaitsevat pääosin parvekkeiden edessä kylmänä rakenteena. Läpihengittävät seinämät luovat asuntoihin muuntuvaa valon ja varjon leikkiä. Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki betonin käytöstä, jossa julkisivun harsomainen keveys uudistaa raskaaksi mielletyn rakennusaineen perinteisiä käyttötapoja. Kuitubetonijulkisivuratkaisu on uudella tuotantoteknologialla lasikuitubetonista valmistettu elementti, jolla pystytään valmistamaan eri kokoisia ja muotoisia sekä kolmiulotteisia verhouselementtejä. Alkalinkestävällä lasikuidulla vahvistetun betonielementin paksuus kohteessa on 100 mm.

Pitsijulkisivujen lisäksi betonielementtitalon sandwich-ulkoseinät ovat kiinnostavat. Valkobetonisissa julkisivuissa on kolmenlaista muottipintaa: graafista betonia, hiekkapuhallettua ja hiottua pintaa. Julkisivun erilaiset struktuurit heijastavat valoa eri tavalla, jolloin julkisivusta tulee palapelimäinen ja perinteinen elementtijako häipyy. Pintojen huokoisuuserojen ansiosta julkisivun eri osat tulevat muuttamaan luonnettaan ajan kuluessa. Katujulkisivun ranskalaiset parvekeulokkeet osaltaan elävöittävät katumaisemaa.

Talon sisätiloissa betoni tulee esiin maalatuissa seinäpinnoissa sekä portaissa. Pyöreän ruiskubetonointimenetelmällä valmistetun betonipilarin sisäosaa on käytetty tekniikkakuiluna. Sisäänkäyntien porrastunnistekirjaimet on toteutettu syvennettyinä betonielementteihin.


Länsisatamankatu 23 sijaitsee Helsingin jätkäsaaressa Saukonpaaden rantavyöhykkeen tuntumassa.

 

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy

Rakennesuunnittellu: Insinööritoimisto Jonecon Oy

Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy

Betonielementtitoimittaja: Ämmän Betoni Oy

Kuitubetonielementtien valmistaja: Rieder Smart Elements GmbH ja Seroc Oy

 

Lisätietoja: 

ATT: Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, 09 310 32300

Betoniteollisuus ry: Maritta Koivisto, 040 900 3577

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannon lisäksi ATT peruskorjaa kaupunkikonsernin omistamia asuntoja.