ATT:n hankkeelle palkinto rakennustyömaiden siisteyskilpailussa Jätkäsaaressa

NCC Rakennus Oy:n kortteli Jätkäsaaren Saukonpaadessa voitti rakennustyömaiden siisteyskilpailun. Helsinki-päivänä 12.6.2012 Jätkäsaaren infokeskus Huutokonttorissa julkistetut palkinnot jakoi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Voittaneen hankkeen rakennuttaja on ATT ja hankkeen pääurakoitsijana on NCC Rakennus Oy.

Kunniakirjan kilpailussa sai ATT:n hanke Kap Horninkatu 3:ssa, jossa urakoitsijana on NCC Rakennus Oy. Toinen kunniakirja meni Lemminkäinen Oyj:n kohteelle Kapteeninrannassa. Lisäksi kunniamaininnan työmaan siisteydestä sai Alkuasunnot Oy:n kohde, jota urakoi SRV Oyj.

Palkintona jaettiin matkalahjakortteja työmaan vastaavalle mestarille, työ-/projektipäällikölle, työmaainsinöörille (työmaalogistiikka) ja työturvallisuusvastaavalle.

Kaikkiaan kilpailussa oli mukana kymmenen Jätkäsaaren talonrakennuskohdetta. Kilpailuaika oli 1.3.- 31.5.2012. Tavoitteena oli kannustaa työmaita etsimään tapoja parantaa oman työmaansa ja alueen yhteisen toiminnan laatua.

Valintakriteereinä olivat logistiikkaoperaattorin tekemien työmaatarkastusten tulosten keskiarvo, kohteen vaativuus ja sijainti (laajuus, tekniset ratkaisut, liikenteellinen sijainti, ympäristö), logistiikkasuunnitelma (laatu, toimitus ajoissa) ja yhteistyökyky (aktiivisuus, oma-aloitteisuus, kehitystyö).

Jätkäsaaressa logistiikkaoperaattori valvoo työmaa- ja liikennejärjestelyjä, ohjaa kuljetuksia, sovittaa yhteen tonttien ja katujen rakentamista, varastointia, työmaa-aluevarauksia ja työnaikaista pysäköintiä sekä huolehtii työmaiden välisestä tiedonkulusta. Työmaiden tulee pysyä niille vuokratuilla alueilla ja ne aidataan Jätkäsaaren ohjeiden ja tunnuksien mukaisesti. Työmaat tulee aina pitää yleisilmeeltään siisteinä ja huoliteltuina. Työmaista ei saa aiheutua vaaraa niiden tuntumassa liikkuville.

Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana projektipäällikkö Pekka Mukkala (Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto), projektipäällikkö Olli Linnossuo (Ahma insinöörit Oy), projekti-insinööri Outi Säntti (Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus) ja päätoimittaja Peter Stormbom (Ruoholahden Sanomat).