ATT:lle vuoden rakennuttaja 2013 –huomionosoitus RAKLI ry:ltä

RAKLI ry on valinnut ATT:n vuoden 2013 rakennuttajaksi. Valintaa perusteltiin ATT:n edelläkävijyydellä rakentamisen laadun, kohtuuhintaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä talousrikollisuuden kitkemisessä alalta. Nämä kaikki toteutuvat ATT:ssa hanketasolla, ja hankintamenettelyissä ja sopimusjohtamisessa on aktiivisesti otettu käyttöön mm. keinoja, joilla talousrikollisuutta voidaan hankkeissa estää.

ATT on myös ollut aktiivisesti mukana Luotettava Laatutyömaa –konseptin kehitystyössä ja ottanut sen ensimmäisenä käyttöön Jätkäsaaren Kap Hornin katu 3:ssa.

 

ATT seitsemäs vuoden rakennuttaja –palkinnon saaja

Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennustavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

RAKLI ry on jakanut vuoden rakennuttaja –palkintoa vuodesta 2007 alkaen. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto ja Helsingin Yliopisto.

RAKLI ry:n uutinen vuoden rakennuttaja 2013 -palkinnosta