ATT on nykyisin asuntotuotanto

Helsingin kaupungin organisaatio uudistui 1.6.2017 jolloin siirryttiin toimialamalliin. 31 viraston ja liikelaitoksen toiminnot siirrettiin neljälle toimialalle. Entinen Asuntotuotantotoimisto (ATT) kulkee nykyisin nimellä asuntotuotanto, ja on osa kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa rakennusten ja yleisten alueiden jaostoa.  Vaikka ilme uudistui, ATT:lta tutut ihmiset ja toiminnot jatkavat kuten ennen. Lisää organisaatiomuutoksesta voit lukea täältä:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/organisaatio-uudistui